Synonymer.no

tilintetgjørelse

Meningsgruppe: 1

avferd

avgang

avgrunn

bane

bortgang

dommedags-

død

dødsfall

ende

endelikt

ens siste time

fall

forderv

fordervelse

forfall

forlis

havari

katastrofe

krakk

mors

nederlag

oppløsning

ruin

sammenbrudd

skade

skipbrudd

slutt

udød

ulykke

ulykkes-

undergangs-

utslettelse

vandalisme

ødeleggelse

Meningsgruppe: 2

undergang
© Wild Wild Web 2012