Synonymer.no

tilintetgjøre

Meningsgruppe: 1

annihilere

annullere

arbeide

ase

avlive

avskaffe

avskjedige

avverge

bakse

bale

bikke

bryte

bryte ned

demolere

drepe

døde

ekspedere

falle

felle

fjerne

forderve

forpurre

forringe

fortrenge

fortvilet

gi nådestøtet

gjøre det av med

gjøre ende på

gjøre et hode kortere

gjøre hakkemat av

gjøre hærverk

gå rundt

henrette

herje

hindre

husere

ikke la det bli stein tilbake på stein

jevne med jorda

jevne med jorden

klemme

knase

knastre

knekke

knuse

knuspe

knuspre

knustre

krase

krysse

kullkaste

kverke

kveste

la hodene rulle

lage hakkemat av

lage plukkfisk av

legge i graven

legge i grus

legge øde

likvidere

male

mase

mose

myrde

nedbrutt

nedkjempe

ombringe

omstyrte

perse

presse

pulverisere

ramponere

rasere

rive

sendt over i evigheten

sendt til det hinsidige

sette en stopper for

sindre

skade

skiple

slå i filler

slå i hjel

slå i knas

slå i stumper og stykker

slå skallen inn på

smadre

smuldre

smule

spike

splintre

spolere

sprenge

støte

sønderknuse

sønderknust

ta av dage

ta kverken på

tilintetgjort

torpedere

trykke flat

tumle

tyne

uskadeliggjøre

utradere

utrydde

utslette

vandalisere

veie

velte

velte seg

vippe av pinnen

vri halsen om på

øde

ødelegge

Meningsgruppe: 2

nedslå

Meningsgruppe: 3

kue

slå ned


Andre relevante treff:

tilintetgjørende

tilintetgjørelse
© Wild Wild Web 2012