Synonymer.no

tilfelle

Meningsgruppe: 1

affære

anfall

anledning

anliggende

begivenhet

belegg

business

cirka

del

dobbel

eksempel

emne

episode

evenement

eventualitet

eventyr

fall

fenomen

forehavende

forekomst

foretak

foreteelse

forhold

forretning

gjøremål

gripe

hasard

hendelse

hending

historie

hitt

innslag

intermesso

kasus

lotteri

lykketreff

mellomværende

mirakel

møte

nyhet

omstendighet

opplevelse

opptrinn

parti

prov

punkt

på en slump

på slump

realitet

rest

rus

råk

sak

sammenfall

sammenstøt

sammentreff

scene

sjanseseilas

sjansespill

skål

slump

slumpehøve

spekulasjon

spill

spørsmål

syssel

ta affære

tildragelse

tilfeldig

tilfeldighet

transaksjon

treff

trefning

uvisshet

vilkårlig

vilkårlighet

Meningsgruppe: 2

aggresjon

Meningsgruppe: 3

raptus

ri

slag

tokt

utbrudd


Andre relevante treff:

i tilfelle

særtilfelle

rettstilfelle

ulykkestilfelle

ved et tilfelle

unntakstilfelle

for det tilfelle at

gjentakelsestilfelle

påkommende tilfelle
© Wild Wild Web 2012