Synonymer.no

tilegne seg

Meningsgruppe: 1

absorbere

adoptere

anerkjenne

annektere

anta

assimilere

autorisere

bake

bemektige seg

beslaglegge

dedisere

etterligne

fordøye

forene

fortrolig

gjøre til sin

godkjenne

gå inn for

gå over til

hylle

imitere

inkorporere

innforlive

innforlivet med

innføre

innta

internalisere

introdusere

kapre

knesette

legalisere

legge seg til

legitimere

leve seg inn i

lære

løfte opp

okkupere

omsette

oppsuge

oppta

sette seg inn i

ta

ta opp

tilegne

tilta seg

vie

Meningsgruppe: 2

annamme
© Wild Wild Web 2012