Synonymer.no

tildele

Meningsgruppe: 1

advisere

allokere

annonsere

anvise

avertere

avgi

avgi tilståelse

avhende

banke inn

bekjenne

bemyndige

beskjære

betro

bevilge

bibringe

dele ut

delegere

forbeholde

fordele

forlene med

formidle

forskrive

få inn

gi

hamre inn

henvise

inngi

inngyte

innjage

innpode

innprente

innrømme

la

lære

løyve

meddele

overdra

overlate

skjenke

testamentere

tilføye

tilkjenne

tillate

tilstå

unne

volde

yte

ønske

Meningsgruppe: 2

avgrense

Meningsgruppe: 3

reservere

øremerke
© Wild Wild Web 2012