Synonymer.no

tilbørlig

Meningsgruppe: 1

ansett

behørig

Meningsgruppe: 2

bra

Meningsgruppe: 3

aktverdig

anstendig

artig

beføyet

berettiget

billig

dydig

fair

god

høvisk

i tukt og ære

kledelig

kysk

likelig

moralsk

passende

pyntelig

respektabel

rett

rettferdig

rettvis

riktig

rimelig

salomonisk

sedelig

skjellig

skyldig

som det sømmer seg

sømmelig

tekkelig

tuktig

uhildet

upartisk

ærbar


Andre relevante treff:

utilbørlig

tilbørlighet
© Wild Wild Web 2012