Synonymer.no

til ingen nytte

Meningsgruppe: 1

avmektig

bortkastet

død

for døve ører

forfengelig

forgjeves

fruktesløs

fyre for kråkene

fåfengt

gagnløs

hensiktsløs

håpløs

i utrengsmål

ineffektiv

malplassert

nytteløs

omsonst

overflødig

perler for svin

resultatløs

som ikke gir brød

som å snakke til veggen

spilt

til fånyttes

ubeføyet

ubrukelig

ulønnsom

unyttig

unødig

unødvendig

virkningsløs

Meningsgruppe: 2

bate
© Wild Wild Web 2012