Synonymer.no

til Dovre faller

Meningsgruppe: 1

all sin dag

alltid

bestandig

evig

for evig

hver gang

i gode og onde dager

i tykt og tynt

idelig

immer

når som helst

oss ad

semper

sent og tidlig

stadig

stedse

stendig

stetse

støtt

til døden skiller dem

til døden skiller dem dere

uavlatelig

uforanderlig

uopphørlig

ustanselig

vedvarende
© Wild Wild Web 2012