Synonymer.no

til å ta og føle på

Meningsgruppe: 1

bli et bytte

famle

føle

pille

Meningsgruppe: 2

anskuelig

bastant

beføle

bestemt

delta

distinkt

egentlig

faktisk

fast

fysisk

følbar

føle av

føle med

føle på

følelig

granngivelig

håndfast

håndgripelig

i gavnet så vel som i navnet

i klartekst

i realiteten

kjennelig

klar

konkret

konsis

konsistent

legemlig

leselig

lettlest

markant

markert

materiell

med rene ord

merkbar

nære

objektiv

opplagt

positiv

praktisk

presis

påtagelig

påtakelig

real

realistisk

reell

registrere

sann

skjellig

synlig

så vel som

tinglig

tydelig

utpreget

uttalt

uttrykkelig

utvetydig

virkelig

åpenbar
© Wild Wild Web 2012