Synonymer.no

til å lite på

Meningsgruppe: 1

autentisk

autoritativ

betryggende

forlate

førstehånds

god

hederlig

holdbar

håndgangen

håpe

lite

lite på

lojal

nøktern

nøyaktig

ordholden

patent

presis

punktlig

pålitelig

realistisk

redelig

renhårig

rettskaffen

riktig

sanndru

sannferdig

sannspurt

sikker

solid

som et urverk

stabil

stole på

stø

tilforlatelig

tro

trofast

troverdig

trygg

vederheftig

velunderrettet

ærlig
© Wild Wild Web 2012