Synonymer.no

tie

Meningsgruppe: 1

bli

bli stum

bli svar skyldig

bli taus

dempe

dø hen

forbeholden

forstumme

fåmælt

fåordig

holde inne

holde opp

ikke gi lyd fra seg

innesluttet

lindre

miste mål og mæle

opphøre

ordknapp

reservert

stanse

stilne

svinne hen

tagal

tagne

taus

tilknappet

tone hen

tystne

umeddelsom

Meningsgruppe: 2

bruke munn

Meningsgruppe: 3

fortie

holde kjeft

holde munn

holde tann for tunge

holde tett

stikke pipen i sekk

tie med


Andre relevante treff:

tier

tiende

stiele

tie med

metier

fortie

lektie

gratie

hostie

portier

tie i hjel

tantieme

partiell

initiere

negotie

fortielse

negotiere

refaktie

fortieneste

i partier

stilltiende

eksponentiell

på krigsstien

pengearistokratiet

være på krigsstien

kommet på tiggerstien
© Wild Wild Web 2012