Synonymer.no

tidebønn

Meningsgruppe: 1

andakt

ave maria

bedestund

bordbønn

bønn

bønnestund

fadervår

gudstjeneste

høymesse

kirkebønn

kirkesang

kult

kultus

litani

messe

orasjon

prostratio

rekviem

seremoni

sjelemesse

takkevers

takksigelse

vekselsang
© Wild Wild Web 2012