Synonymer.no

tid

Meningsgruppe: 1

alder

all den stund

apropos

avsnitt

bel

blunk

brøkdelen av et

brøkdelen av et sekund

bølge

død

ens siste time

epoke

fase

for øyeblikket

fordi

glimt

glimtvis

historie

hvert øyeblikk

håp

håpe

i grevens tid

i rette øyeblikk

i siste liten

i siste øyeblikk

intervall

klokkeslett

kretsløp

lit

milepæl

moment

moment sekund

måned

når som helst

omløp

periode

på timen

på øyeblikket

ri

rykk

sein

sekel

sesong

sette sin lit til

siden

situasjonsbilde

situasjonskomikk

spatium

stadium

stole på

straks

stund

tempus

termin

tidbolk

tidehverv

tideverv

tidsalder

tidsavsnitt

tidsperiode

tidspunkt

tidsrom

tidsskifte

tillit

time

uke

år

æra

øyeblikk

øyeblikkelig

øyeblikks-

øyekast

Meningsgruppe: 2

leite


Andre relevante treff:

tids

tidd

tidig

tider

stid

tidlig

tidvis

urtid

tidsnok

istid

nitid

utidig

tidsrom

tidkort

altid

tidløs

tidende

tidbolk

tidføtt

tidgiver

tidsplan

tidfeste

tideverv

tidligst

i tide

betids

tidsånd

fritid

tidehverv

antidot

tidspunkt

tidsfrist

alltid

heltid

samtid

tidsalder

tidebønn

tid

tidligere

oldtid

fortid

tidsskjema

tidsfølge

tidsskille

utidighet

tidsskifte

tidsskrift

tidligdags

tidlig ute

alltids

tidtrøyte

tidsmessig

tidsperiode

levetid

samtidig

sanntid

tidsregning

måltid

endetid

tidkrevende

tidsavsnitt

tidsfordriv

ulvetid

oldtiden

fortids-

fremtid

fortidig

rettidig

hva tid

høytid

grytidlig

utidsmessig

hydatide

tide

i betids

med tiden

over tid

nådetid

førtidig

for tiden

til tider

ettertid

egen tid

ventetid

gamletid

fremtidig

ha tid til

glanstid

karyatide

tidenes morgen

høytidlig

for tidlig

se tiden an

fremtidens

tidsbesparende

samtidig med

rekordtid

rett-tidig

høytidsdag

hele tiden

høytidelig

i god tid

alle tider

før tiden

brunsttid

undertiden

tid til

i sin tid

gode tider

tidevannsbølge

mellomtid

årstidsfest

være tids

fritidssyssel

alle tiders

for alltid

somme tider

midlertidig

i ettertid

høytidsstemt

uhøytidelig

paringstid

omløpstid

i vår tid

imidlertid

avdagstider

arbeidstid

tidlig som

fremtidsmusikk

høytidelighet

tidsinnstilt bombe

samtidig med at

i ny og tid

før i tiden

første tid

fremtidsforsker

multidisiplinær

festmåltid

nedgangstid

storhetstid

for fremtida

høytideligholde

for fremtiden

minnehøytid

spedbarnstid

til rett tid

fra tid til annen

i mellomtiden

klassisk tid

i disse tider

midlertidig fred

sent og tidlig

med tid og stunder

komme tidsnok til

dårlige tider

i grevens tid

til samme tid

mellommåltid

for ettertiden

på samme tid

Bergens Tidende

på rekordtid

ikke for tidlig

fritidsbeskjeftigelse

foran tidsskjemaet

fra alders tid

forgangne tider

gi seg god tid

til enhver tid

ta seg god tid

omrømmingstid

besøkelsestid

betenkningstid

omrømningstid

blomstringstid

det vil tiden vise

førkristen tid

fordrive tiden med

i borgerlig tid

for kort tid siden

i utakt med tiden

i uminnelige tider

glede seg for tidlig

pølse i slaktetida

bevart for ettertiden

til alle døgnets tider

som ei katte i løpetida

kjenne sin besøkelsestid

på det nåværende tidspunkt
© Wild Wild Web 2012