Synonymer.no

tese

Meningsgruppe: 1

-isme

-logi

anskuelse

bekjennelse

dogme

doktrine

filosofi

forkynnelse

ideologi

lære

læresetning

moral

teorem

teori

tro

Meningsgruppe: 2

artikkel

Meningsgruppe: 3

aksiom

argument

assersjon

erklæring

forsikring

hypotese

mening

postulat

påstand

sats

utsagn

uttalelse


Andre relevante treff:

teservise

syntese

protese

imøtese

hypotese

metatese

antesessor

antitese

anestesere

irettesette

irettesettende

irettesettelse

svak hypotese

arbeidshypotese

få en irettesettelse
© Wild Wild Web 2012