Synonymer.no

teori

Meningsgruppe: 1

analyse

analyseverktøy

anelse

antakelse

arbeidshypotese

beregning

forklaring

formening

formodning

forventning

gisning

gjetning

gjettverk

hypotese

intuisjon

konjektur

mening

mistanke

modell

peil

peiling

postulat

påstand

supposisjon

synsing

tanke

teft

teorem

tese

von

Meningsgruppe: 2

-isme

-logi

anskuelse

bekjennelse

dogme

doktrine

filosofi

forkynnelse

ideologi

lære

moral

retning

strømning

system

tro


Andre relevante treff:

testteori

tallteori

klassisk testteori
© Wild Wild Web 2012