Synonymer.no

teorem

Meningsgruppe: 1

analyse

analyseverktøy

antakelse

arbeidshypotese

forklaring

formodning

gjetning

hypotese

modell

postulat

påstand

synsing

tanke

teori

Meningsgruppe: 2

dogme

doktrine

lære

læresetning

tese
© Wild Wild Web 2012