Synonymer.no

tenke etter

Meningsgruppe: 1

akte på

ansette

anslå

avmåle

bedømme

beregne

betenke

betrakte

betraktning

dimensjonere

disponere

erindre

estimere

forestille

forestille seg

forutberegne

gjennomtenke

gjennomtenkt

gjøre et overslag

grunne

grunne over

gå igjennom

ha for øye

ha i mente

ha in mente

huske

kalkulere

komme i hug

kvantifisere

måle

oppgi

overlegge

overveie

planlegge

planmessig

regne med

regne ut

spå om

ta hensyn til

ta i betraktning

ta med i beregningen

taime

tallfeste

tenke over

tenke sig

time

utregne

vite

vurdere
© Wild Wild Web 2012