Synonymer.no

tenke

Meningsgruppe: 1

akseptere

akte

ane

anstille betraktninger

anta

arrangere

avspeile

avveie

bearbeide

behandle

behøves

beregne

betenke

bevissthet

bite på

bruke

bruke hjernen

bruke hodet

bry hodet sitt med

budsjettere

bygge

disponere

disposisjon

dyrke

dømme

egenart

erkjenne

ettertenksom

filosofere

finne

forberede

forestille seg

forgude

formene

formode

fornemme

forutane

forutføle

forutse

forutsette

fundere

føle

føle for

følelsesliv

føre i sitt skjold

gemytt

gjennomgå

gjenspeile

gjette

gjøre utkast til

gripe an

gruble

gruble over

grublende

grublisere

grunde

grunne

grunnlegge

gå god for

gå ut fra

ha en anelse om

ha en følelse av

ha en mistanke om

ha en overbevisning om

ha fore

ha i sinne

ha i tankene

ha på fornemmelsen

ha på følelsen

ha til hensikt

ha tillit til

habitus

hekke

helle til den oppfatning

holde på å

hug

humør

håndtere

individualitet

indre

innadvendt

innbille seg

intellekt

kalkulere

karakter

kjenne

klekke ut

konstruere

kontemplere

kreves

kukelure

kure

legge hjernen i bløt

legge hodet i bløt

legge opp

legge til rette

legning

ligge

lite på

lukte

lynne

manipulere

manøvrere

meditere

mene

mentalitet

merke

måtte til

natur

natyrell

omgås

omgås med planer

omgås med planer om

opprette

overveie

personlighet

planlegge

pleie

prosessere

prosjektere

psyke

pønse

pønske

reflektere

reflekterende

reflektert

regne

regne med

resonnere

ruge

se for seg

sikte til

sinn

sinnelag

sjel

skissere

skjøtte

skulle

skulle til

sluke rått

slutte

sove

spekulativ

spekulere

spekulere ut

spore

stelle

stikke ut

stole på

stå i begrep med

stå på farten til

supponere

synes

ta i betraktning

temperament

tenke over

tenksom

tenkt

tilberede

tilrettelegge

tippe

trenges

tro

tvile

tygge drøv

undre seg

undres

utarbeide

vente

vesen

ville

ville tro

vurdere

være av den oppfatning

være betenkt på

være ment på

være nødvendig

være overbevist om

være på nippet til

være usikker

ånd

Meningsgruppe: 2

anse


Andre relevante treff:

tenker

stenke

tenkende

tenkelig

tenkeevne

tenke sig

tenke seg

tenke

tenkesett

betenke

uttenke

utenkelig

tenke over

tenkepause

tenkemåte

tenke etter

mistenke

tiltenke

betenkelig

fritenker

betenke med

tenke seg til

betenke seg

fortenke i

tenke igjennom

ubetenkelig

opptenkelig

mistenkelig

betenkelighet

retttenkende

betenkeligheter

tenke tilbake på

rett-tenkende

gjennomtenke

mistenkeliggjøre

kunne tenke seg

ikke å tenke

noe mistenkelig

som kan tenkes

ikke å tenke
© Wild Wild Web 2012