Synonymer.no

tendensiøs

Meningsgruppe: 1

begrenset

bornert

dogmatisk

doktrinær

ensidig

farge

farget

farvet

for egen regning

forutinntatt

i svart og hvitt

individuell

innskrenket

intim

kortsynt

monolateral

monoman

neger

nærgående

original

partisk

personlig

privat

s

selvstendig

skjev

smalsporet

snever

sneversynt

som gjør forskjell

subjektiv

svak for

trangsynt

urettferdig

usaklig

uvariert

Meningsgruppe: 2

fordreiet

forvridd

hellende

skeiv

Meningsgruppe: 3

enøyd

falsk

forkjært

fortegnet

gal

haltende

urett

uriktig

vrang
© Wild Wild Web 2012