Synonymer.no

telegram

Meningsgruppe: 1

advis

anmeldelse

annonse

avertissement

beskjed

bud

bulletin

depesje

erklæring

etterretning

innberetning

kunngjøring

melding

memorandum

notifikasjon

notis

oppgave

opplysning

proklamasjon

rapport

signal

spurlag

underretning


Andre relevante treff:

i telegramstil
© Wild Wild Web 2012