Synonymer.no

tapt

Meningsgruppe: 1

av veien

avmagres

avta

bevisstløs

bli slått

bli borte

blåst

borte

bortreist

bra

død

falle ut

flink

fløyten

forsvinne

forsvunnet

fraværende

gi

gi tapt

gå i baret

gå fløyten

gå tapt

gått

gått fløyten

hjemmefra

ikke borte

ikke til stede

kapitulere

lide nederlag

ligge under

manglende

mistet

møte sin overmann

oppbrukt

oppgi

oppslukt av mørket

over alle berg

over alle hauger

som glimrer med sitt fravær

som glimrer ved sitt fravær

som sunket i jorden

sunket i jorden

sykne hen

ta

tape

tape seg

tapende

underlegen

ute

ute av bildet

ute av sagaen

ute av syne

utebli

vandret

vekk

vike

Meningsgruppe: 2

forspille


Andre relevante treff:

gi tapt

fortapt

fortapte

tapt

fortapt sønn

anse som tapt

har tapt sitt hjerte

ikke tapt bak en vogn

gjenvinne tapt terreng
© Wild Wild Web 2012