Synonymer.no

tape seg

Meningsgruppe: 1

avkreftes

avmagres

avta

bedage seg

begi seg

beherske

blekne

bli slått

bli lavere

bli mindre

bli svakere

borte

dabbe

dale

davre

dempe

dempe seg

dempes

dvine

ebbe

ebbe ut

falle

falme

flaue

forminskes

forsvinne

gi

gi tapt

gå i baret

gå fløyten

gå ned

gå tapt

hangle

hentæres

kapitulere

krympe

krype

lavere

letne

lide nederlag

ligge under

lindre

løye

minke

minske

minskes

møte sin overmann

nee

oppgi

reduseres

seg

skrante

skrumpe

slakne

slapne

spakne

svane

svekkes

svinne

svinne inn

sykne hen

synke

ta

ta av

tapende

tapt

underlegen

vantrives

veikne

vekne

vike

visne

være avtagende

være i avtagende

Meningsgruppe: 2

arte seg


Andre relevante treff:

fortape seg

fortape seg i
© Wild Wild Web 2012