Synonymer.no

tankegang

Meningsgruppe: 1

anskuelse

betraktning

betraktningsmåte

mening

oppfatning

standpunkt

syn

synsmåte

synsvinkel

Meningsgruppe: 2

begrunnelse

filosofi

framstilling

følge

ide

idé

konklusjon

overveielse

resonnement

resultat

slutning

sluttsats

tankeprosess

tenkesett

utlegning

vurdering

Meningsgruppe: 3

begrep
© Wild Wild Web 2012