Synonymer.no

tanke

Meningsgruppe: 1

akt

akte

anelse

anima

animus

aning

anskuelse

antakelse

antydning

arbeidshypotese

assosiasjon

avsmak

baktanke

begrep

bekjennelse

beregning

beslutning

bestemmelse

betydning

beveggrunn

bilde

bismak

credo

delte meninger

dessein

drivfjær

drivkraft

ettersmak

forandre mening

foranledning

fordom

forehavende

forestilling

forklaring

formodning

formål

fornemmelse

forsett

forsettlig

forsmak

forstand

forutanelse

forutfølelse

forventning

forvissning

fremførelse

fremsyning

fundering

følelse

geist

geni

gisning

gjetning

grann

grille

grunn

grunntanke

ha til hensikt

hensikt

hjerne

hjernemasse

hjernestammen

hode

holdning

hugskott

hypotese

i hukommelsen

ide

ideologi

idé

idéassosiasjon

illusjon

image

impuls

indre

indre liv

innfall

innhold

innretning

innskytelse

innstilling

inntrykk

intellekt

intelligens

intensjon

keim

kjensle

konjektur

konsept

kontrollsenter

kullsviertro

kunnskap

lignament

lillehjernen

linje

logikk

lynne

med

med hensikt

medsmak

mening

mistanke

motiv

mål

målsetning

nervesystemets sentrum

nyss

objekt

ombestemme seg

oppfatning

overbevisning

overlagt

overlegg

overveielse

peiling

personlighet

plan

planlegger

påfunn

påfynster

påhitt

påstand

refleksjon

rimelighet

siktemål

siktepunkt

sinn

sinnelag

sjef

sjel

sjeleliv

skulle

slutning

smak

smule

små grå

spekulasjon

storehjernen

supposisjon

syllogisme

synsing

tankeliv

tankesett

tendens

tenke

teorem

teori

tilsikte

tokke

tro

uenighet

usmak

valg

vesen

vilje

ville

von

zweck

ånd

åndsevner

årsak

ønske

øyemed

Meningsgruppe: 2

abstraksjon

Meningsgruppe: 3

blikk

forståelse

omtanke

skjønn

syn


Andre relevante treff:

tanker

stanke

tankeliv

tankefeil

tankegang

tankekors

tankesett

tankeløs

omtanke

tankekart

tankefull

tankeløst

tankenøtt

tankespinn

tankeskapt

baktanke

tankemessig

mistanke

en tanke

tankespråk

tankespredt

tankeprosess

tankeløshet

tankeinnhold

tankevekkende

oljetanker

ettertanke

tankevirksomhet

grunntanke

ha i tanke

kongstanke

tankeoverføring

tvangstanke

med tanke

ha mistanke

ha i tankene

ha mistanke til

ha en mistanke om

ha høye tanker om

komme på andre tanker

komme på bedre tanker

grøsse bare ved tanken på
© Wild Wild Web 2012