Synonymer.no

talsmann

Meningsgruppe: 1

advokat

agent

aktor

ambassadør

anklager

apologet

banebryter

befullmektiget

chargé

chargé d'affaires

defensor

delegert

deputert

diplomat

folkevalgt

forbeder

foregangsmann

forfekter

forhandler

forkjemper

forkynner

forsvarer

fortaler

fullmektig

gesandt

guvernør

hjelper

juridisk rådgiver

jurist

kommisjonær

kommissær

konsul

mandatar

mellommann

målbærer

målsmann

ombud

oppmann

parlamentær

pioner

profet

prokurator

protagonist

reisende

representant

ridder

rådgiver

sakfører

sekundant

selger

sendemann

stattholder

stedfortreder

stortingsmann

stortingsrepresentant

stridsmann

stråmann

styremedlem

talerør

tillitsmann

tillitsvalgt

tilsynsmann

utsending

verge

vinkelskriver

visekonge

våpendrager

vår mann

Meningsgruppe: 2

augur


Andre relevante treff:

gjøre seg til talsmann for
© Wild Wild Web 2012