Synonymer.no

tallfeste

Meningsgruppe: 1

ansette

anslå

avmåle

bedømme

beregne

dimensjonere

disponere

estimere

forutberegne

gjøre et overslag

kalkulere

kvantifisere

måle

oppgi

overveie

planlegge

regne med

regne ut

spå om

ta i betraktning

taime

tenke etter

time

utregne

vurdere
© Wild Wild Web 2012