Synonymer.no

taksere

Meningsgruppe: 1

akte

Meningsgruppe: 2

anse

ansette

anslå

anta

appresiere

avpasse

bedømme

beregne

bestemme

betrakte

bonitere

dømme

estimere

evaluere

gjennomtenke

grade

jugere

kritisere

måle

måte

overveie

påskjønne

regne

se an

se på

sensurere

sette

sette pris på

skatte

skjønne

summere

ta stilling til

vekte

verdsette

vurdere
© Wild Wild Web 2012