Synonymer.no

takke

Meningsgruppe: 1

assistanse

avlastning

hjelp

Meningsgruppe: 2

avgå

bot

botemiddel

fordel

fratre

frelse

gagn

gjennom

i kraft av

lettelse

lindring

lise

nytte

på grunn av

rette en takk til

råd

si

si takk

skylde

slutte

takke av

takke for seg

takket være

tilflukt

trøst

utvei

ved

ved hjelp av

være å takke

Meningsgruppe: 3

brett

Meningsgruppe: 4

flis

helle

lamell

panel

plakett

plate

rondell

skjold

tavle


Andre relevante treff:

takkel

stakke

takke av

stakket

betakke

avtakke

takke nei

takkevers

takkebønn

takkelasje

attakkere

takke ja til

takket være

spetakkel

takke for seg

betakke seg

betakke seg for

spetakkelmaker

ta til takke

høsttakkefest

ha å takke for

være å takke

ta til takke med

være den en har å takke for
© Wild Wild Web 2012