Synonymer.no

tak

Meningsgruppe: 1

ettertrykk

feste

forstand

grep

hal

hiv

hold

håndlag

klem

kraft

kratt

lag

musk

sisu

snitt

stoff

tel

to

trykk

Meningsgruppe: 2

anstrengelse


Andre relevante treff:

takt

takk

takle

takst

takke

itak

taktil

takkel

stakk

stake

takson

takås

utakk

takende

stakre

stakan

taktikk

taktisk

stakke

takling

åtak

taksere

takrygg

avtak

intakt

taktfull

takdrypp

stakket

stakkar

stakitt

taktløs

take-off

takomtil

takksemd

takke av

attakk

takstein

taktfast

takskjegg

betakke

unntak

taksasjon

avtakke

taksonomi

tiltak

opptak

ordtak

vedtak

avtaker

takrytter

takkevers

takbjelke

takke nei

stakkars

mistak

stakkato

takhøyde

fritak

kontakt

opptakt

takkebønn

si takk

taktmåler

syntaks

takknemlig

takkelasje

mottaker

takkskyldig

nevetak

takksigelse

tentakel

overtak

nunatak

foretak

favntak

unntaks-

unnatak

gjentak

misstak

katakombe

deltaker

kontakte

antakelig

arvtaker

attakkere

antakelse

spetakkel

takk for nå

antakelser

utakknemlig

godtakbar

takt og tone

stakkåndet

takke ja til

i takt med

stakkarslig

stakkarsdom

kataklysme

fantaktig

hvitaktig

stakallunge

takket være

hypotakse

uantakelig

tak i

takknemlighet

basketak

deltakende

deltakelse

unntaksvis

trolltak

betakke seg

fritakelse

takke for seg

handtakes

håndtak

opptaksbok

krafttak

paratakse

takelig

knipetak

spenntak

nevetakes

mottakelig

iakttaker

mottakelse

tiltakende

nappetak

robotaktig

bløtaktig

kometaktig

foretaksom

lysestake

kontaktmann

vedtaksfør

tiltakslyst

kataklysmisk

tiltaksløs

stakittgjerde

fast takst

vannuttak

udeltakende

datakraftverk

kontaktlinse

huke tak i

skjermtak

nærtakende

tak

gjentakelse

iakttakelse

under tak

kontaktflate

feiltakelse

mottakelighet

spektakulær

slå takten

kontaktskaper

sweepstake

lønnstaker

uimottakelig

foretaksomhet

mottakelsesrom

mottakelig for

skippertak

betakke seg for

spetakkelmaker

unntakstilfelle

unntaksmenneske

sareptakrukke

si takk for seg

varemottaker

få overtak

høsttakkefest

arbeidstaker

ta til takke

med unntak av

bakkekontakt

mottakelseslokale

i utakt med tiden

ha å takke for

potetopptaker

få overtaket

dørhåndtak

strømavtaker

dilettantaktig

få kontakt med

straffetiltak

få under tak

være å takke

initiativtaker

ta til takke med

andelsforetak

støttekontakt

gjentakelsestilfelle

sikringstiltak

ta seg på tak

rette en takk til

under samme tak

publikumskontakt

komme i kontakt med

vise sin takknemlighet

nå skal du ha takk

være den en har å takke for

ildsjelaktiv deltakerengasjert aktør
© Wild Wild Web 2012