Synonymer.no

tabbe

Meningsgruppe: 1

bom

Meningsgruppe: 2

arbeidsulykke

betise

blamasje

blame

blunder

bommert

brøler

bukk

distraksjon

dromedar

dumhet

dårskap

enfold

ergrelse

fadese

fatalitet

feil

feil som kommer av forglemmelse

feilgrep

feiltagelse

feiltakelse

fiasko

fjolleri

flause

glipp

inkurie

kalamitet

komet

lapsus

lettsindighet

misere

misgrep

mistak

sancta simplicitas

skivebom

sottise

strek i regningen

stupiditet

tankeløshet

tape ansikt

toskeri

toskeskap

tåpelighet

uflaks

uhell

ulykke

ulykkestilfelle

utur

vanhell

vanngang

vanskjebne

vanvidd

vådeskudd

Meningsgruppe: 3

dumme seg


Andre relevante treff:

stabbe

tabbe seg

huggestabbe
© Wild Wild Web 2012