Synonymer.no

ta til gjenmæle

Meningsgruppe: 1

avkrefte

besvare

bite fra seg

dementere

gi svar

gi svar på tiltale

gjenmæle

imøtegå

innvending

komme med innsigelser

komme med innsigelser mot

kvittere

motsi

motsigelse

opponere

protest

protestere

reagere

replisere

respondere

ripostere

si

si imot

svare
© Wild Wild Web 2012