Synonymer.no

ta til følge

Meningsgruppe: 1

adoptere

agreere

akseptere

anerkjenne

anta

approbere

attestere

autorisere

bekrefte

bevitne

bifalle

billige

endossere

etterkomme

finne seg i

forsone seg med

gi sitt samtykke til

godkjenne

godkjent

godta

gå inn på

gå med på

honorere

hylle

imøtekomme

innrømme

innvilge

innvilge i

kanonisere

knesette

motta

oppfylle

parafere

påtegne

ratifisere

ratihabere

samstemme i

samtykke i

sanksjonere

si ja til

slå til

stadfeste

strø sand på

støtte

ta for god fisk

ta vedkommende på ordet

tiltre

tro på

underskrive

undertegne

vedta

verifisere

være med på

Meningsgruppe: 2

avfinne seg med
© Wild Wild Web 2012