Synonymer.no

ta til etterretning

Meningsgruppe: 1

adlyde

advis

beskjed

bud

budskap

danse etter vedkommendes pipe

etterfølge

etterkomme

etterleve

etterretning

følge

føye

holde

holde seg etterrettelig

høre

iaktta

informasjon

kunnskap

la seg lede av

lyde

lystre

meddelelse

melding

merke

nyhet

oppfylle

opplysning

overholde

parere

redegjørelse

respektere

rette seg etter

sannsagn

ta seg ad notam

tidende

underkaste seg

underordne seg

underretning
© Wild Wild Web 2012