Synonymer.no

ta stilling til

Meningsgruppe: 1

akte

Meningsgruppe: 2

anse

ansette

anslå

anta

appresiere

bedømme

beregne

betrakte

bonitere

dømme

estimere

evaluere

gjennomtenke

jugere

kritisere

måle

overveie

påskjønne

regne

se an

se på

sensurere

sette

sette pris på

skatte

skjønne

summere

taksere

vekte

verdsette

vurdere
© Wild Wild Web 2012