Synonymer.no

ta sikte på

Meningsgruppe: 1

basere

basere seg på

begrunne

bero

bygge

etterstrebe

grunne

gå inn for

støtte

tufte

underbygge

være basert på

Meningsgruppe: 2

akte

av sikte

av syne

behage

bort

etle

finne

finne for godt

forsettlig

føle trang til

gå ut på

ha for øye

ha i sinne

ha i tanke

ha lyst til

ha på hjerte

ha tatt mål av seg til

ha tatt mål av seg til å

ha til hensikt

i sikte

intendere

kunne tenke seg

lyste

profilere

profilere seg mot

sette seg i hodet

sikte

sikte seg inn mot

syn

synlig

synskrets

synsvidde

ta

tilsikte

tilsiktet

tilstrebe

ville

være ment på

være stemt for

ønske
© Wild Wild Web 2012