Synonymer.no

ta seg tæring av

Meningsgruppe: 1

angre

begråte

beklage

sørge

Meningsgruppe: 2

bekymre seg

besørge

dra omsorg for

engste seg

foranstalte

forsyne

forsørge

ordne med

passe

pleie

påse

se til med

skaffe

syte

sørge for

ta seg av

tilgodese

Meningsgruppe: 3

brystsyke

ftisis

nær

svinnsott

tuberkulose

tæring
© Wild Wild Web 2012