Synonymer.no

ta seg ad notam

Meningsgruppe: 1

ad notam

merke

til

til etterretning

til følge

Meningsgruppe: 2

adlyde

akte

akte på

bemerke

betenke

bite merke i

danse etter vedkommendes pipe

ense

etterfølge

etterkomme

etterleve

forvare

følge

føye

gi akt på

holde

holde seg etterrettelig

huske

høre

iaktta

la seg lede av

legge merke til

legge seg på sinne

legge seg på sinnet

legge vekt på

lyde

lystre

merke seg

notere seg

oppfylle

overholde

parere

passe

respektere

rette seg etter

skrive seg bak øret

sæte

ta hensyn til

ta til etterretning

underkaste seg

underordne seg

vokte

være oppmerksom på
© Wild Wild Web 2012