Synonymer.no

ta mot til seg

Meningsgruppe: 1

fatte mot

fatte seg

forknytt

ha mot til

ille

ille til mote

manne seg opp

møte

oppe seg

orke

skyte hjertet opp i livet

stramme seg opp

stålsette seg

ta seg sammen

ta seg selv i nakken

våge

Meningsgruppe: 2

bravur
© Wild Wild Web 2012