Synonymer.no

ta i bruk

Meningsgruppe: 1

anlegge

anvende

applisere

avbenytte

behov

behøve

benytte

betjene seg av

bruke

disponere

dra nytte av

eksploatere

gjøre bruk av

gripe til

ha bruk for

henvende

henvende seg til

mangle

nytte

nøyte

oppsøke

søke til

ta til

trenge

ty til

utnytte

Meningsgruppe: 2

anlegg
© Wild Wild Web 2012