Synonymer.no

ta hånd om

Meningsgruppe: 1

besørge

dra omsorg for

foranstalte

forrette

greie

klare

ordne med

overta

passe

påta seg

røkte

stå for

sørge for

utføre

utrette

vareta
© Wild Wild Web 2012