Synonymer.no

ta for god fisk

Meningsgruppe: 1

agreere

akseptere

anerkjenne

anta

approbere

attestere

autorisere

bekrefte

bevitne

bifalle

billige

endossere

falle i fisk

finesse

fisk

gi sitt samtykke til

godkjenne

godkjent

godta

hylle

i bridge finesse

innrømme

innvilge

kanonisere

knesette

mislykkes

parafere

påtegne

ratifisere

ratihabere

samstemme i

samtykke i

sanksjonere

som fisken i vannet

stadfeste

strø sand på

støtte

ta til følge

tiltre

underskrive

undertegne

utmerket

vedta

verifisere

være med på
© Wild Wild Web 2012