Synonymer.no

ta beina på nakken

Meningsgruppe: 1

begi seg

beinfly

bevege seg

bli borte

blåse

daffe

desertere

dra

drive

drive omkring

echappere

fare

felle

ferdes

flakke om

flanere

fly

fly som en vind

flykte

flytte

fordufte

forføye seg

forsvinne

fyke

galoppere

gå kappgang

gå under jorden

halte

haste

hoppe av

ile

jage

jogge

kappspringe

komme seg på beina

konkurranse

kute

labbe

lakke

lange ut

li

liste

loffe

lunte

luske

løpe

løpe bort

mange om beinet

marsjere

oppe

pale

pigge

pile

pilte

promenere

på beina

rase

rave

reise

reise seg

renne

retirere

ruse

rusle

rømme

røre seg

sabbe

sei

sinekyre

sjangle

skreve

skride

skritte

skynde seg

sleive

slentre

småspringe

smøre haser

spankulere

spasere

spenne bein for

sprade

sprenge

springe

sprinte

spurte

stabbe

stampe

stavre

stikke

stikke av

stolpre

streife

stryke sin kos

subbe

sulle

ta beina fatt

ta flukten

ta hyven

ta sjappen

tasse

trabelere

trampe

traske

trave

tre

trippe

trå

tråkke

trø

tusle

tøfle

unnfly

unnslippe

unnvike

vade

vagge

vakle

vandre

vanke

velte

verv

vike

vralte

vrikke

Meningsgruppe: 2

fot
© Wild Wild Web 2012