Synonymer.no

ta affære

Meningsgruppe: 1

affære

anliggende

begivenhet

episode

forehavende

foretak

forhold

forretning

gjøremål

gripe

hendelse

hending

historie

sak

sammenstøt

spekulasjon

syssel

tildragelse

tilfelle

transaksjon

trefning

Meningsgruppe: 2

avsette

falby

forhandle

gjøre noe

gripe saken an

gå frem

gå til aksjon

gå til verks

handle

operere

Meningsgruppe: 3

aksjonere
© Wild Wild Web 2012