Synonymer.no

systemskifte

Meningsgruppe: 1

kataklysme

katastrofe

omkalfatring

omstyrtning

omveltning

opprydning

opprør

revolte

revolusjon

statskupp

tideverv
© Wild Wild Web 2012