Synonymer.no

systematisk

Meningsgruppe: 1

detaljert

Meningsgruppe: 2

alvorlig

avgjørende

disiplinert

dyptgripende

dyptgående

ettertrykkelig

fast

forsvarlig

fullstendig

fullt og fast

fyldig

gjennomføre

gjennomført

gjennomgripende

gjennomgående

god

grundig

hel

i dybden

inngripende

inngående

inntrengende

jevnlig

konsekvent

kraftig

metodisk

minutiøs

målbevisst

nøyaktig

nøye

omfattende

omhyggelig

omsorgsfull

omstendelig

ordentlig

ordnet

pertentlig

planfast

planmessig

presis

profesjonelt

punktlig

pålitelig

radikal

redelig

regelmessig

regelrett

riktig

ryddig

samvittighetsfull

sirlig

skapelig

skikkelig

skrupuløs

solid

som seg hør og bør

statarisk

til botns

til bunns

til gagns

troverdig

ut og inn

utførlig

uttømmende

vidløftig


Andre relevante treff:

usystematisk
© Wild Wild Web 2012