Synonymer.no

synsing

Meningsgruppe: 1

antakelse

antakelser

arbeidshypotese

forklaring

formodning

gjetning

hypotese

påstand

tanke

teorem

teori
© Wild Wild Web 2012