Synonymer.no

syn

Meningsgruppe: 1

aktpågivenhet

anskuelse

antakelse

begrep

besyv

betraktning

betraktningsmåte

dom

dømmekraft

erkjennelse

formodning

fornemmelse

fornuft

forstand

forståelse

holdning

idé

innsikt

innstilling

instinkt

intuisjon

klokskap

korrespondanse

kunnskap

kynne

mening

nese

omdømme

omtanke

opinion

oppfatning

overbevisning

påstand

sans

sinnelag

sjelens speil

skjønn

smak

standpunkt

stemning

synsmåte

synspunkt

synsvinkel

tankegang

teft

tenkemåte

tro

vurdering

øre

øye

Meningsgruppe: 2

blikk

tanke

Meningsgruppe: 3

drama

foreteelse

scenestykke

skuespill

Meningsgruppe: 4

bilde

fremtoning

skue

Meningsgruppe: 5

blendverk

fantasi

fatamorgana

hallusinasjon

hildring

synkverving

åpenbaring


Andre relevante treff:

syne

synd

syn-

synes

synde

synge

syns-

synsk

synke

synbar

synode

synder

synlig

syndig

syning

synden

synonym

omsyn

syndfri

utsyn

synsing

synergi

synkron

synkope

åsyn

synbart

synking

syntese

syntaks

synopsis

synkende

synge ut

synes om

synagoge

synsevne

syndflod

syndefri

syndikat

synsrand

usynlig

synge inn

synge med

syndefall

synderlig

syndebukk

forsyn

synfaring

besynge

syn

syne frem

synes som

synedrium

oppsyn

vidsyn

synke ned

synsnerve

synsmåte

synskrets

åsynje

synsorgan

synspunkt

tilsyn

syntetisk

synsvidde

synonymer

synoptisk

avsynge

synkverve

hensyn

tvisyn

synge lavt

forsynt

forsyne

synsvinkel

synge solo

vidsynt

syngespill

av syne

synsbedrag

synge fore

syntetisere

særsyn

synkretisme

synge høyt

forsynde

synkverving

syndelysten

andsynes

oversyn

gangsyn

klarsyn

fremsyn

lovsynge

livssyn

innsynge

selvsyn

gjensyn

hensynke

forsyning

nærsynt

audsynlig

forsynlig

synonyordbok

syn for sagn

synliggjøre

til syne

svaksynt

klarsynt

synd

synkronisere

særsynt

kortsynt

fremsynt

ettersyn

svartsyn

fjernsyn

grunnsyn

attersyn

besynderlig

synonymordbok

synke i verdi

hensynsløs

hensynsfull

hensyntagen

forsyninger

forsyndelse

synge ordløst

trangsynt

sjeldsynt

svartsynt

tilsynsmann

sannsynlig

forsyne med

synge ens pris

fremsyning

forsyne seg

synes synd på

oppsynsmann

synonymordliste

tilsynekomst

øyesynelig

syntetisk stoff

forsynde seg

hildersyn

syndsforlatelse

synge julen inn

ha tilsyn

sneversynt

idiosynkrasi

i påsyn av

besynderlighet

usannsynlig

øyensynlig

tilsynelatende

synge godnatt for

sannsynlighet

hensynsfullhet

helhetssyn

sannsynligvis

gjennomsyn

ny forsyning

skjødesynd

idiosynkratisk

gi syn for sagn

selvforsynt

ute av syne

fjernsynskanal

forsynde seg mot

ta hensyn til

ved selvsyn

av hensyn til

ha oppsyn med

på gjensyn

ha tilsyn med

synge sitt hjerte ut

sannsynliggjøre

syn for sagn

dim på synet

ta i øyesyn

fjernsynsstasjon

med hensyn til

så det synger

uten hensyn til

sannsynlighetsbevis

føre tilsyn med

være trangsynt

ikke ta hensyn til

for flere synonymer

gjøre til syndebukk

synkron diafragmatisk vibrasjon

med all sannsynlighet

forlate det synkende skip

føre el. ha tilsyn med

ikke la en dø i synden
© Wild Wild Web 2012