Synonymer.no

symbolisere

Meningsgruppe: 1

agere

angi

avmerke

benevne

betegne

bety

forestille

forsvare

fremstille

gi

gi uttrykk for

gjengi

gå for

illudere

indikere

innebære

markere

motsvare

oppdikte

opptre på vegne

personifisere

representere

si

spille

stå for

svare til

syne

tilkjennegi

tyde på

uttrykke

varsle

ville si

vise

være

være utlagt

Meningsgruppe: 2

betegnende
© Wild Wild Web 2012