Synonymer.no

sykdom

Meningsgruppe: 1

alderdom

angst

besvær

byrde

defekt

helvete

hjemsøkelse

huskors

irritament

irritasjon

kors

kval

landeplage

leielse

lidelse

malum

mare

martyrium

misdannelse

onde

pasjon

pest

pine

pinsel

plage

sjuke

skrøpelighet

smerte

sorg

sott

svakhet

svøpe

torn i kjødet

tortur

ubehag

uleilighet

ulempe

ulykke

Meningsgruppe: 2

affeksjon


Andre relevante treff:

sykdomsanfall

sinnsykdom

sykdomshistorie

sykdomsspredning

sinnssykdom

barnesykdom

sykdomsbestemmelse

smittesykdom

sykdomsfremkallende
© Wild Wild Web 2012