Synonymer.no

svinne hen

Meningsgruppe: 1

avta

dale

forløpe

forstumme

forsvinne

fortone seg

li

løpe

svinne

sykne hen

vike

Meningsgruppe: 2

arte seg
© Wild Wild Web 2012